Tercüme Vize Danışmanlık Emeklilik

Tercüme Hizmetleri

Genel olarak 

Tercüme ve Mütercimlik Hizmetleri
 
DATA Tercüme, tercümanlık dalında deneyimli personele sahiptir. Bu tercümanlar sahip oldukları dilin kültürel özellikleri doğrultusunda tercüme yapmaktadırlar. Yapılan çeviriler kontrol edildikten sonra imza altına alınır. İstek üzerine ticari görüşme, konferans ve seminer için deneyimli ve terminolojiye vakıf tercümanlar saatlik veya günlük olarak hizmete verilir. DATA Tercüme, teslim edilecek metinlere sadık kalır, metnin dışında, anlam ve içerik değiştirebilecek bir tercüme, yapmaz.  
Tüm belgeler istek üzerine noterden ve gerekli resmi makamlardan tasdik ettirilir. Bizim için dil ve hizmette sınır yoktur.
 Macintosh ve Kişisel Bilgisayar dâhil, neredeyse tüm Bilgisayar programları ve yazı formatları ile çalışıyoruz. Teknik donanımlarımız sayesinde, isteğinize uygun formatlarda tercüme yapılır.
 Önemle üzerinde durduğumuz (ve sizin de durmanız gerektiği) konu ise ketumiyettir. Hiçbir müşterinin ve şahsın bilgileri dışarıya verilmez, kopyaları alınmaz. 1986 yılından beri bize güvenen müşterilerimiz teminatımızdır.


Tercüme Ve Mütercimlik Hizmetleri 

 • Her dilde noter tasdikli veya özel tercümeler 
 • Teknik, Hukuki ve resmi belgelerin tercümesi 
 • Mahkeme kararları, şirket kuruluş evrakları vs.  
 • İnternet sayfalarının tercümesi (HTML, Javascript)
 •  Kitap, kaynak metinler ve Bilgisayar program tercümeleri
 •  Katalog, Broşür ve Kullanma talimatlarının tercümeleri
 •  Konferans tercümanlığı
 •  Ticari görüşmeler (mail, telefon vs.)
 •  Tüm Konsolosluk işlemleri ve danışmanlığı (Avrupa,  Amerika vs.)
 • Yabancılarla evlilik danışmanlığı
 •  Avrupa’da Üniversitelere kayıt
 •  Dil okulları (Amerika ve Avrupa ülkeleri)